Nowe samochody

Miasto - woj.

Adamowscy

Zblewska 33, Starogard Gdański
tel. 58 563 33 33


Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Polityka Prywatności