Nowe samochody

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 19
Krakowska 293, Kielce
tel. 41 366 48 77
1 Maja 191, Kielce
tel. 41 346 35 20
Warszawska 422, Kielce
tel. 41 362 62 99
Zakładowa 18, Kielce
tel. 41 345 72 06
Łódzka 274, Kielce
tel. 41 368 39 06
Krakowska 161, Kielce
tel. 41 366 44 72
Czarnowska 2, Kielce
tel. 41 345 56 71
Robotnicza 7, Kielce
tel. 41 363 12 18
Hoża 70, Kielce
tel. 41 342 56 33
Morcinka 1, Kielce
tel. 41 369 24 61
Krakowska 285, Kielce
tel. 41 368 10 25
al. Solidarności 14 (d. Manifestu Lipcowego), Kielce
tel. 41 343 45 00
1 Maja 191, Kielce
tel. 41 346 35 35
Warszawska 42, Kielce
tel. 41 362 75 75
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 25, Kielce
tel. 41 362 66 11
al. Solidarności 52, Kielce
tel. 41 343 02 49
Domaszowska 52, Kielce
tel. 41 343 60 30
Krakowska 32, Kielce
tel. 41 361 59 39
Radomska 168, Kielce
tel. 41 332 83 33
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Polityka Prywatności