Nowe samochody

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 12
Oleska 152, Opole
tel. 77 400 88 40
Prószkowska 68, Opole
tel. 77 474 21 79
Wrocławska 113, Opole
tel. 77 451 51 90
Dubois 6, Opole
tel. 77 441 57 02
Fieldorfa 5, Opole
tel. 77 403 20 42
Oleska 141a, Opole
tel. 77 455 54 22
Wrocławska 137, Opole
tel. 77 474 77 29
Pużaka 8, Opole
tel. 77 455 62 94
Wrocławska 145, Opole
tel. 77 401 83 83
Głogowska 23, Opole
tel. 77 402 86 30
Wrocławska 119, Opole
tel. 77 451 41 05
Pużaka 6, Opole
tel. 77 403 20 32
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Polityka Prywatności