Nowe samochody

Miasto - woj.

Adamowscy

Szosa Toruńska 29a, Grudziądz
tel. 56 463 57 05


Oznacza początek drogi bez przejazdu.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Polityka Prywatności