Miasto - woj.

ACM Mari-Car

Metalowa 1, Poznań
tel. 61 864 37 30


Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.
Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.
Polityka Prywatności