Nowe samochody

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Nisan A & M Knedler

Królewiecka 96a, Elbląg
tel. 55 230 40 00


Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Polityka Prywatności