Nowe samochody

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Honda Gregor

Królewiecka 229, Elbląg
tel. 55 232 97 41


Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Polityka Prywatności