Nowe samochody

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Toyota-Knedler

Fromborska 4, Elbląg
tel. 55 236 09 00


Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Polityka Prywatności