Nowe samochody

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wegner

Druska 30, Elbląg
tel. 55 233 70 12


Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.
Polityka Prywatności