Miasto - woj.

AG

al. Wojska Polskiego 2, Kalisz
tel. 62 765 40 00


Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Polityka Prywatności