Miasto - woj.

ADS Toyota

Pilska 45, Ujście
tel. 67 210 51 00


Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Polityka Prywatności