Nowe samochody

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Sobiesław Zasada Rzeszów

Podwisłocze 38c, Rzeszów
tel. 17 850 37 50


Informuje o granicy obszaru administracyjnego.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Polityka Prywatności